top of page

Waarom de naam 'Prothuron'

. . . en wat betekent ‘Prothuron’ ?
“Prothuron’ is Oud-Grieks voor (voor)portaal.
Een voorportaal is een ruimte waarin je de keuze hebt tussen een aantal deuren die toegang geven naar andere ruimtes. Het is voor mij het beeld/de metafoor voor de situatie waarin iemand zich plaatst die besloten heeft om een bepaald aspect van zijn leven onder de loep te nemen, nader te onderzoeken zonder al precies te weten wat het resultaat ervan zal zijn. Een ieder kan zich in zijn eigen leven wel één of meerdere momenten herinneren waarin hij zich in een 'voorportaal' positie voelde: je neemt een bepaald aspect van je leven (werk, relatie, enz.) in onderzoek.

Innerlijke rust

Onderzoek in de vorm van een aantal coachingssessies naar dit ‘voorportaalgevoel’ kan er toe leiden dat ten aanzien van een bepaald aspect van het leven van de cliënt de bakens worden verzet, dat nieuwe mogelijkheden in beeld komen, dat sluimerende verlangens aan de oppervlakte treden. De innerlijke onrust die het ‘voorpor-taalgevoel’ kenmerkt en die nu eenmaal hoort bij verande-ringen die zich al wel aankondigen, maar nog niet helder zijn, kan in een beperkt aantal coachingsgesprekken tot verheldering worden gebracht.

Nieuw perspectief

Dit betekent dat een nieuw concreet perspectief ontstaat op het levensgebied dat in onderzoek was. En op basis van dit perspectief kunnen reële plannen voor de realisatie ervan worden gemaakt.

bottom of page