top of page

Coachen

Naar koersvindend persoonlijk leiderschap

 

Mijn werkwijze duid ik aan met kunstzinnig- dynamisch. Laat ik elk van de begrippen kort toelichten.

Coachen

Coachen is geen (psycho)therapie en dit geldt in drie opzichten.

 • Ten aanzien van de cliënt/coach-relatie: jouw onderzoeksvraag als coachee is leidend én de coach gaat daarop vragenderwijs en verhelderend in.

 • Ten aanzien van de ‘kijkrichting’: coachen is toekomstgericht en streeft naar concrete, praktische doelen.

 • Ten aanzien van de ‘context’: bij coaching ligt de nadruk op het bewust worden van werkzame inzichten en mogelijk veronachtzaamde verlangens, niet op het geven van psychologische verklaringen.

Kunstzinnig

De aanduiding ‘kunstzinnig’ geeft aan dat ik in de sessies gebruik maak van kunstzinnige hulpmiddelen zoals schilderen, boetseren, actiemetaforen, drama én natuurlijk ook van het gesprek. De meerwaarde van deze werkwijze ligt in het feit, dat kunst aan diepere lagen van het bewustzijn raakt. In het gesprek dat altijd volgt op en naar aanleiding van een kunstzinnig werkstuk van de cliënt kunnen hierdoor verlangens en talenten zichtbaar worden die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven. En om tussen twee afspraken de aandacht gericht te houden op het veranderings- en bewustwordingsproces, eindigt elke afspraak met een kunstzinnige huiswerkopdracht die wij aan het begin van de volgende sessie bespreken. Kunstzinnige werkvormen gebruik ik dus als onderzoeksinstrumenten; je hoeft zelf geen kunstenaar te zijn !

Dynamisch

De aanduiding ‘dynamisch’ geeft aan dat ik de verschillende kunstzinnige werkvormen afwissel met de bedoeling om bij de cliënt een zo rijk mogelijk palet aan inzichten en verlangens bewust te maken. Pas dan kan immers van een bewuste en vrije keuze sprake zijn voor verandering en in welke richting.

 

Onze samenwerking

Hierin zijn de volgende twee aspecten te onderscheiden:

A: De structuur van het traject dat ik jou aanbied:

 • Je start met een intensief kennismakingsgesprek van 1½ uur, waarin we samen helder maken wat jouw onderzoeksvraag is. We gaan in op de gevoelens en gedachten die de achtergrond vormen van waar uit jouw onderzoeksvraag is voortgekomen.

 • Wij spreken aan het begin een beperkt aantal afspraken af: een 7-tal is over het algemeen een goed begin.

 • Eén of twee weken later volgt je eerste sessie van 1½ uur, waarbij we dieper ingaan op jouw onderzoeksvraag: wat is de vraag achter de vraag ?

 • Deze diepgaande sessies zijn vervolgens steeds elke 1, 2 tot 3 weken, afgestemd op jouw wensen.

 • Aan het einde van elke vooraf afgesproken reeks van afspraken bepalen we samen of wij opnieuw een beperkt aantal afspraken maken. Aan het einde van elke reeks van afspraken is er dus een moment van bezinning en evaluatie.

 • Onze gesprekken kunnen jou van een aspect in jezelf bewust gemaakt hebben dat jij nader zou willen verkennen. We kunnen in dat geval samen bekijken welke mogelijkheden er zijn

 • Biologische koffie of thee zijn kosteloos inbegrepen

 • Telefonisch consult onder de 10 minuten is kosteloos inbegrepen.

 

B: Wat ik van jou verwacht:

 • Dat jij jouw onderzoeksvraag serieus neemt en er dus tijd, aandacht en geld aan wilt besteden

 • Dat je nieuwsgierig bent naar jezelf

 • Dat jij jezelf kwetsbaar en open wilt opstellen

 • Dat jij je realiseert, dat je met dit traject je leven in een stroomversnelling brengt en dat dat gevolgen kan hebben voor jouw omgang met anderen

 • Dat jij verantwoordelijkheid neemt voor de voortgang van het onderzoek dat jij bent begonnen en de moed hebt om ook pijnpunten onder ogen te zien.

 

Tenslotte: wat kunstzinnig-dynamische coaching bij en met jou kan doen:

 • Jij wordt je bewust van de rijkdom en variëteit van ‘het land’ dat in jou leeft en om verkenning vraagt.

 • Jij ervaart hoe je zelf sturing kunt geven naar een gezond en gelukkig leven.

 • Je ontdekt dat emoties krachtbronnen zijn die jij in jouw voordeel kunt laten werken.

 • Jij gaat je realiseren, dat naast uiterlijke/fysieke verzorging ook jouw innerlijk om aandacht vraagt en hoe jij die aandacht kunt geven.

 • Je gaat begrijpen, dat het dagelijks vrij maken van momenten hiervoor belangrijk is en jou ontspanning geeft.

 • Je gaat ervaren, dat aandachtig bij jezelf aanwezig zijn ook de kwaliteit van jouw omgang met anderen verbetert.

 • Je ervaart hoe heilzaam het is om als een onpartijdige ‘derde persoon’ zonder oordeel naar jezelf te kijken.

Kortom, jij gaat de vreugde van jouw leven ervaren !

 

Locaties

Ik geef op twee locaties coaching en wel:

Op de woensdagen en op de donderdagen in Zutphen, Oudewand 13; 7201 LJ Zutphen

Op alle andere dagen in Praktijk ZEON: Kerkstraat 46, 9745 CK Groningen

Het is de bedoeling dat in de nabije toekomst Prothuron en Praktijk ZEON samengaan in het Bewustzijnscentrum ZEON.

 

Kosten

Voor het intakegesprek van max. 1,5 uur reken ik € 35,=.

Voor elke sessie van max. 1,5 uur, incl. uitleg van de huiswerkopdracht in de laatste 5 á 10 minuten, reken ik

€ 75,=.

 

Aanmelden

Bij voorkeur via het contactformulier op deze site.

Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met jou op voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek.

>>> ga naar Contact

bottom of page