top of page

Over Rolf van Velthoven

In 1978 ben ik als experimenteel psycholoog afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Slechts korte tijd heb ik als ergonoom bij KPN gewerkt. Al snel volgde mijn omscholing  naar en voor functies in het ICT-werkveld. In dit werkveld heb ik binnen de lokale overheid uiteenlopende functies vervuld, van in het begin meer technische functies naar functies meer op het raakvlak van ICT en organisatie. Het zijn deze ‘schanierfuncties’ geweest tussen de gebruikers- en de ICT-organisatie, waarbij ik regelmatig moeilijkheden in de communicatie tussen gebruikers en ‘techneuten’ heb helpen oplossen, die mij hebben doen besluiten om mij van de techniek af te wenden en mij als coach te richten op de mens en op mijn rol van ‘facilitator’ in het veranderingsproces bij individuen.

Om mij in het coachen te bekwamen heb ik bij De Kleine Tiki de vierjarige opleiding tot kunstzinnig-dynamisch coach gedaan, op een later moment aangevuld met de masterclass ‘Actiemetaforen’ bij Frits van Kempen’.

Met een onderbreking van 2 jaar corona heb ik ruim vier jaar mijn eigen praktijk ‘Prothuron’.

 

Herontdekken en ontplooien

De kern van mijn werkzaamheid als coach is het teweeg brengen van inzicht. Mijn oriëntatie is daarom gericht op het ont-dekken, letterlijk: zichtbaar en ervaarbaar maken van mogelijkheden en van tot dan toe nog onopgemerkte verlangens, opdat zowel jijzelf als jouw omgeving daardoor een rijker, evenwichtiger en gelukkiger leven ervaren.

Compostela & inspiratie

Ik wandel en fiets graag. In 2017 ben ik bij wijze ‘overgangsritueel’ van mijn werkzame leven naar mijn leven als gepensioneerde vanuit Groningen in twee ongeveer gelijke grote etappes van samen ruim 4,5 maanden en ruim 2700 km. naar Santiago de Compostela (Noord-West Spanje) gelopen.

Een bijzondere, inzichtgevende ervaring !

Fotoshoot - DSC_2900.jpg
DSC03773 (002).jpg
bottom of page