top of page
Image by elCarito

Kom op verhaal

Ieder mens is een geboren verteller !

Wij vertellen onszelf en elkaar onophoudelijk verhalen, de hele dag door: waargebeurd, leugens, gefantaseerd, wetenschappelijk, alledaags of van welke aard dan ook maar en over een in principe oneindig aantal onderwerpen.

 

Er was ooit – voordat de boekdrukkunst ontstond – een heuse verteltraditie: alles wat een mens aan de weet kon komen, werd hem mondeling mede gedeeld. In de middeleeuwen waren er nog de rondtrekkende barden of minnestreels die het nieuws en de roddels van stad tot stand brachten en zo een belangrijke functie vervulden in het toenmalige sociale leven.

Door de boekdrukkunst verschenen verhalen ook op papier. Het directe contact tussen de verteller en zijn publiek, tussen mond en oor is hierdoor verloren gegaan. En natuurlijk is naar een verhaal luisteren of hetzelfde verhaal lezen toch een wereld van verschil ! Verhalenvertellers willen hun  luisteraars die wereld van verschil laten ervaren. Waarom ?

Door de directe overdracht van mond tot oor speelt – in tegenstelling tot het lezen – tijd en dus vergeten en onthouden een belangrijke rol: wat op gevoelsniveau binnen komt, zal worden onthouden – vaak in de vorm van beelden – en vertegenwoordigt ook precies de inhoud die voor het luisterende individu op een bepaald punt van zijn ontwikkeling van belang is. Dit is natuurlijk afhankelijk van het feit of een verhaal meerdere ‘lagen’ heeft, meerdere betekenisvolle inhouden.

Dit is het soort verhaal dat ik graag vertel. Dan kunnen zowel kleine kinderen als volwassenen van hetzelfde verhaal genieten, omdat het voor iedere leeftijd de voor die leeftijd en persoon relevante inhoud prijs geeft.

 

Je kunt voor wat betreft ‘vertellen’ voor twee vragen bij mij terecht:

  1. Jij wilt zelf bij een bijzondere gelegenheid een verhaal vertellen. Dit kan een zelf gemaakt verhaal zijn of één die wij samen uitzoeken of een combinatie van beide. En jij wilt met mij in een beperkt aantal bijeenkomsten jouw verhaal verdiepen en uitwerken tot een vertel-voordracht. Wij gaan in dit geval samen aan het presentatie-klaar maken van jouw verhaal werken.

  2. Jij vraagt mij om bij een bijzondere gelegenheid een verhaal te komen vertellen. In dit geval vindt er een intakegesprek plaats waarin jij mij de context vertelt over de persoon en/of bijzondere situatie waarbinnen het verhaal een rol moet vervullen.

 

In beide gevallen is het natuurlijk belangrijk dat jij jezelf (alternatief 1) of mij (alternatief 2) voldoende voorbereidingstijd geeft. Zeker in het geval van het eerste alternatief is een tijdruimte van een kleine twee maanden voor een ongehaaste voorbereiding nodig of korter of langer al naar gelang jouw behoefte.

 

Kosten

Om samen met mij aan een vertel-voordracht te werken

reken ik € 25,= per afspraak van één uur.

Vraag je mij om een verhaal te komen vertellen, dan reken ik

€ 25,= voor het intakegesprek en max. € 75,= voor mijn voorbereidende activiteiten én voor het geven van de vertel-voordracht op locatie, afhankelijk van de omvang van het verhaal.

Eventuele reiskosten komen daar dan – indien van toepassing – nog bij. Dit bepalen wij tijdens het intakegesprek.

 

Aanmelden

Bij voorkeur via het contactformulier op deze site.

Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met jou op voor het maken van een afspraak.

>>> ga naar Contact

Sapu Lidie, een jeugdherinnering

bottom of page