Over Rolf van Velthoven

Mijn naam is Rolf van Velthoven (1951).

In 1978 ben ik als psycholoog afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Korte tijd heb ik als ergonoom bij KPN gewerkt. In de tweede helft van de jaren 80 volgde mijn omscholing  naar en voor functies in het ICT-werkveld. In dit werkveld heb ik binnen de lokale overheid uiteenlopende functies vervuld, van in het begin meer technische functies naar functies meer op het raakvlak van ICT en organisatie. Het zijn met name deze ‘schanier-functies’ geweest tussen de gebruikers- en de ICT-organisatie die mij hebben doen besluiten om mij weer van de techniek af te wenden en mij als coach te richten op de rol van ‘facilitator’ in het veranderingsproces bij individuen.

 

Herontdekken en ontplooien

Hierbij is mijn oriëntatie gericht op het ontdekken én tot ontplooiing brengen van de talenten van individuen, opdat zowel de individuen als de samenleving als geheel daardoor een rijker, gevarieerder en gelukkiger leven ervaren. In september 2014 ben in begonnen met de studie Filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Compostela & inspiratie

Verder wandel en fiets ik graag. In 2017 heb ik bij wijze ‘overgangsritueel’ van mijn werkzame leven naar mijn leven als gepensioneerde vanuit Groningen naar Santiago de Compostela gewandeld.

Tenslotte wil ik vaststellen, dat ik mijn werk als coach alleen goed kan doen onder de inspiratie van Christus.

© Prothuron - Rolf van Velthoven

Oudewand 13

7201 L J Zutphen

  • LinkedIn Social Icon

rolfvanvelthoven@kpnmail.nl

06 - 204 334 98 

Website gemaakt door Wisemice.nl