Coachen

Mijn werkwijze hierbij duid ik aan als kunstzinnig- dynamisch. Laat ik elk van de begrippen kort toelichten.

Allereerst ‘coachen’.

Coachen is geen therapie en dit geldt in drie opzichten.

  • Ten aanzien van de cliënt/coach-relatie: cliënt en coach zijn gelijkwaardig, wat o.a. blijkt uit het feit dat de vraag van de cliënt leidend is én de coach gaat daarop vragenderwijs en verhelderend in.

  • Ten aanzien van de ‘kijkrichting’: coachen is toekomstgericht en streeft naar concrete, praktische doelen.

  • Ten aanzien van de ‘context’: bij coaching ligt de nadruk op het ontdekken van werkzame inzichten; niet op het geven van psychologische verklaringen.

Kunstzinnig

De aanduiding ‘kunstzinnig’ geeft aan dat ik in de sessies gebruik maak van kunstzinnige hulpmiddelen zoals schilderen, boetseren, actiemetaforen, drama én natuurlijk ook van het gesprek. De meerwaarde van deze werkwijze ligt in het feit, dat kunst aan diepere lagen van het bewustzijn raakt. In het gesprek dat altijd volgt op en naar aanleiding van een kunstzinnig werkstuk van de cliënt kunnen hierdoor verlangens en talenten zichtbaar worden die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven. En om voortgang te houden in het verander- en bewustwordings-proces tussen twee afspraken, eindigt elke afspraak met een kunstzinnige huiswerkopdracht die tijdens de erop volgende sessie wordt besproken. Kunstzinnige werkvormen gebruik ik dus als onderzoeksinstrumenten; je hoeft zelf geen kunstenaar te zijn !

Dynamisch

De aanduiding ‘dynamisch’ geeft aan dat ik de verschillende kunstzinnige werkvormen afwissel met de bedoeling om bij de cliënt een zo rijk mogelijk palet aan inzichten bewust te maken. Pas dan kan immers van een bewuste en vrije keuze sprake zijn.

© Prothuron - Rolf van Velthoven

Oudewand 13

7201 L J Zutphen

  • LinkedIn Social Icon

rolfvanvelthoven@kpnmail.nl

06 - 204 334 98 

Website gemaakt door Wisemice.nl